001

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายถวิล สุริยะ Smart Farmer ด้านข้าว ณ หมู่ 9 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

ภาพกิจกรรม

652586

652587

652588

652589

652590