001

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานเกษตรกรปราดเปรื่องด้านข้าว (Smart Farmer) โดยมีนายสัญญา คุณากร (ดู๋) พิธีกรมากความสามารถ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

ภาพกิจกรรม

S 119472138

S 119455829

S 119455823

S 119455827

S 119455833

S 119463947