001

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายสุภาพ มุสิกะศิริ Smart Farmer ด้านข้าว ณ หมู่ 4 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ภาพกิจกรรม

126078439 2450483705255548 3052686695384504992 n

126206179 2450483798588872 6780628170112309722 n

002

126303961 2450483885255530 2860334499888829032 n

126184095 2450483678588884 6174153050322779364 n