001

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายชัยยา จันทร์สุข Smart Farmer ด้านข้าว ณ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

 ภาพกิจกรรม

125886783 2451223615181557 4075125449311063367 n

002

003

004

126145970 2451223885181530 5564021298750728243 n

126855833 2451223741848211 1172138157289852853 n

126332764 2451223648514887 1038923395844734852 n