001

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายนพดล สว่างญาติ Smart Farmer ด้านข้าว ณ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

ภาพกิจกรรม

126911310 2452614625042456 3182246662450612787 n

002

003

004

127180167 2452614711709114 1165552199619012397 n