001

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายบุญฤทธิ์ หอมจันทร์ Smart Farmer ด้านข้าว ณ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

 ภาพกิจกรรม

127216236 2454707914833127 1390059876841790058 n

004

002

003

126406033 2454707988166453 8011784071828372795 n

126850353 2454708008166451 5381780349504016719 n