001

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายพิชิต เกียรติสมพร Smart Farmer ด้านข้าว ณ ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

 ภาพกิจกรรม

127600865 2454704908166761 6012606158865509689 n

126458313 2454704744833444 7199578212801207821 n

004

003

002

127910504 2454704778166774 5564708436134609725 n