001

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายไพโรจน์ คลังนอก Smart Farmer ด้านข้าว ณ หมู่2 ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

 ภาพกิจกรรม

127914555 2455578928079359 3744356630286120248 n

005

002

003

127207998 2455579064746012 602202538271250330 n

004

127212805 2455578821412703 8854765357922616880 n