001

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นางสาววิจิตรา แสงทอง Smart Farmer ด้านข้าว ณ ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

 ภาพกิจกรรม

127199473 215813993278870 1672690413059256272 n

003

004

005

002

127976474 215813683278901 4022982652683348198 n