001

นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานการประชุมสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ครั้งที่ 5/2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานต่างๆ ภายใต้สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และวางแผนการดำเนินงานโครงการที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 ภาพกิจกรรม

128085056 2457814404522478 6776194245762287038 n

127176430 2457814424522476 8866852118734958714 n

127671123 2457814484522470 3442538279078132195 n

128438409 2457814454522473 589609588841245053 n