001

นางสาวฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการถ่ายทำสารคดีรายการ Smart Rice Thai Farmer เพื่อเผยแพร่ผลงานของเกษตรกรปราดเปรื่อง นายประเสริฐ ปราบภัย Smart Farmer ด้านข้าว ณ ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ภาพกิกจรรม

127235511 2458542747782977 6881134937753603914 n

127242226 2458543134449605 4995514035304740107 n

002

003

004

127845164 2458542694449649 9016688347547683798 n