การกำหนดราคากลาง

Filter
Display # 
Title Published Date Hits
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจัดทำระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการผลิตข้าว 16 September 2020 18
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจ้างเหมาวางผังแปลงโครงการตั้งศูนย์เรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 16 September 2020 17
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 09 September 2020 20
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจ้างผลิตสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ตามคุณสมบัติ 6 ข้อ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 24 August 2020 21
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจัดจ้างทำชุดนิทรรศการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปี2563 06 August 2020 32
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปี2563 06 August 2020 31
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลาง การจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 05 June 2020 80