การกำหนดราคากลาง

Filter
Display # 
Title Published Date Hits
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจ้างจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2564 14 May 2021 59
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมหลักส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวและเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 March 2021 40
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจ้างพิมพ์วารสารใบธง 18 December 2020 92
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 07 December 2020 71
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจัดทำระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการผลิตข้าว 16 September 2020 107
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจ้างเหมาวางผังแปลงโครงการตั้งศูนย์เรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 16 September 2020 100
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 09 September 2020 98
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจ้างผลิตสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ตามคุณสมบัติ 6 ข้อ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 24 August 2020 89
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจัดจ้างทำชุดนิทรรศการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปี2563 06 August 2020 144
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปี2563 06 August 2020 96