สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการพัฒนาระบบ Research Gateway Mobile Application เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Smartphone โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ทั้งระบบปฏิบัติการios และAndroid ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมมูลผลงานวิจัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ws1 31 06 60

อ่านเพิ่มเติม