สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจัดจ้างจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565
  •   2022-05-09 13:33:56    408     0