รายการ Smart Rice Thai Farmer 2565


สารคดีเผยแพร่ผลงานของ Smart Farmer ด้านข้าว ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพทำนา ดำเนินรายการโดย คุณนพขวัญ นาคนวล (จุ๋ม) พิธีกร/ผู้สื่อข่าวมากความสามารถตอนที่ 1 "ในน้ำมีปลา..ในนามีข้าว แนวทางการทำนายุคใหม่ สร้างรายได้เสริม" โดยนายสุทัศ สิมา Smart Farmer ด้านข้าว จ.ฉะเชิงเทรา 
ตอนที่ 2 "ทำน้อยแต่ได้มาก ประหยัดต้นทุน-เพิ่มกำไร" ให้ความสำคัญการทำนาอินทรีย์ โดยนายณรงค์ กลิ่นถือศีล ต้นแบบ Smart Farmer ด้านข้าว จ.นครปฐม
ตอนที่ 3  "ข้าวของปราชญ์" โดยนายจำนง พันธุ ต้นแบบ Smart Farmer ด้านข้าว จ.นครราชสีมา
ตอนที่ 4  "สานต่อตามรอยแม่" โดยนางวารี ศาลางาม ต้นแบบ Smart Farmer ด้านข้าว จังหวัดอุตรดิตถ์