ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566


    ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

   

วันที่ 18 เมษายน 2566 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566