สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจ้างจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566
  •   2023-05-22 11:48:12    26     0