รายชื่อศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศ
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดอุทัยธานี


จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดจันทบุรี
จัดหวัดชลบุรี
จังหวัดนครนายก
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดตราด
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดเลย
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดนครพนม
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดอุดรธานี


จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดยโสธรจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดน่าน
จังหวัดแพร่
จังหวัดพะเยา

จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดตาก
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดชุมพร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดระนอง
จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดตรัง
จังหวัดยะลา
จังหวัดกระบี่