รายชื่อ Smart Farmer ด้านข้าวรวมรายชื่อ MODEL ปี 2557-2564 8,504 ราย


รวมรายชื่อ EXISTING ปี 2557-2564 11,355 ราย


รวมรายชื่อ DEVELOPING ปี 2557-2564 29,799 ราย

จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดน่าน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดแพร่
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดตาก
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดเพชรบูรณ์


จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดเลย
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดยโสธร


จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดอ่างทอง


จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดนครนายก
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดตราด
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


จังหวัดชุมพร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดระนอง
จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดตรัง
จังหวัดกระบี่
จังหวัดพังงา
จังหวัดยะลา