ประชาสัมพันธ์


Sample project image

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น

ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาแลกเปลี่ยนการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-02-03 15:51:22

อ่านต่อ...
Sample project image

รองข้าว เปิดอบรม Model Smart Farmer ผลักดันชาวนาหันมาใช้เทคโนโลยีผลิตข้าว

รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรระดับ Model Smart Farmer สู่การเป็นต้นแบบเพื่อการขยายผล

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-02-01 11:00:13

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้นายวิเชียร ยุ่นกระโทก รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ

มอบหมายให้นายวิเชียร ยุ่นกระโทก รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติพร้อมคณะ

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-01-27 17:15:44

อ่านต่อ...
Sample project image

รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2566

เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-01-27 11:45:02

อ่านต่อ...
Sample project image

พิธีมอบประกาศนียบัตรฝึกอบรมเกษตรกรระดับ Model Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการเกษตรกรชั้นนำ

ฝึกอบรมเกษตรกรระดับ Model Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการเกษตรกรชั้นนำ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-01-27 11:36:58

อ่านต่อ...
Sample project image

รองอธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรระดับ Model Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการชั้นนำ

เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรระดับ Model Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการชั้นนำ หลักสูตร การพัฒนาเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-01-27 11:28:33

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับกรม

พร้อมคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับกรม สาขาอาชีพทำนา ปี 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-01-13 15:13:30

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับกรม สาขาอาชีพทำนา ปี 2566

พร้อมคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับกรม สาขาอาชีพทำนา ปี 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-01-13 09:36:39

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนกันยายน 2565

วารสารใบธงเดือนกันยายน 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-09-14 14:25:05

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนสิงหาคม 2565

วารสารใบธงเดือนสิงหาคม 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-08-05 14:34:37

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนกรกฎาคม 2565

วารสารใบธงเดือนกรกฎาคม 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-07-18 13:01:12

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนมิถุนายน 2565

วารสารใบธงเดือนมิถุนายน 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-06-06 11:31:32

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนพฤษภาคม 2565

วารสารใบธงเดือนพฤษภาคม 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-05-06 13:25:14

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนเมษายน 2565

วารสารใบธงเดือนเมษายน 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-04-05 13:41:39

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนมีนาคม 2565

วารสารใบธงเดือนมีนาคม 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-04-05 13:38:47

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วารสารใบธงเดือนกุมภาพันธ์ 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-02-14 14:58:06

อ่านต่อ...
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ลิงค์ที่น่าสนใจ