ประชาสัมพันธ์


Sample project image

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ

ร่วมแสดงความยินดีกับท่านอานนท์ นนทรีย์

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-06-09 11:49:00

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมแลกเปลี่ยนกับพี่น้องชาวนาที่เข้าร่วมกิจกรรมทอล์กโชว์

ร่วมแลกเปลี่ยนกับพี่น้องชาวนาที่เข้าร่วมกิจกรรมทอล์กโชว์ ในหัวข้อ ชาวนาไทยอยู่อย่างไรให้ยั่งยืน

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-06-09 11:16:06

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านชิษณุชา บุดดาบุญ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมการข้าว

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักฯ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านชิษณุชา บุดดาบุญ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมการข้าว

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-06-02 11:33:27

อ่านต่อ...
Sample project image

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-05-22 15:20:01

อ่านต่อ...
Sample project image

อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

อธิบดีกรมการข้าว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-05-08 16:15:59

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-04-19 16:00:33

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี นำผู้แทนเยาวชนเกษตรของกรมการข้าว จำนวน 2 ราย

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-04-19 15:38:25

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกรมการข้าวของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรดีเด่น ปี 2566

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้แทนกรมการข้าวของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรดีเด่น ปี 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-03-24 10:30:22

อ่านต่อ...
Sample project image

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เผยแพร่วารสารใบธงเดือนมิถุนายน 2566

วารสารใบธงเดือนมิถุนายน 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-06-09 10:35:53

อ่านต่อ...
Sample project image

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเผยแพร่วารสารใบธงเดือนพฤษภาคม 2566

วารสารใบธงเดือนพฤษภาคม 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-05-12 09:14:39

อ่านต่อ...
Sample project image

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเผยแพร่วารสารใบธงเดือนเมษายน 2566

วารสารใบธงเดือนเมษายน 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-04-03 13:51:30

อ่านต่อ...
Sample project image

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเผยแพร่วารสารใบธงเดือนมีนาคม 2566

วารสารใบธงเดือนมีนาคม 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-03-03 13:18:01

อ่านต่อ...
Sample project image

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเผยแพร่วารสารใบธงเดือนกุมภาพันธ์ 2566

วารสารใบธงเดือนกุมภาพันธ์ 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-02-14 14:20:55

อ่านต่อ...
Sample project image

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเผยแพร่วารสารใบธงเดือนมกราคม 2566

วารสารใบธงเดือนมกราคม 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-02-14 14:14:55

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนกันยายน 2565

วารสารใบธงเดือนกันยายน 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-09-14 14:25:05

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนสิงหาคม 2565

วารสารใบธงเดือนสิงหาคม 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-08-05 14:34:37

อ่านต่อ...
Sample project image

ชาวนาควรเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวในช่วงฤดูแล้ง

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2023-04-05 14:24:04

อ่านต่อ...
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ลิงค์ที่น่าสนใจ