ประชาสัมพันธ์


Sample project image

นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร่วมกับนางสาวจิรสา ปานทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-08-18 16:38:59

อ่านต่อ...
Sample project image

นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินงานด้านการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ร่วมกับนายสำรวย เฉลยบุญ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-08-18 16:37:07

อ่านต่อ...
Sample project image

นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยกลุ่มนาแปลงใหญ่ วันสหกรณ์การเกษตร จ.สุรินทร์ ร่วมกับกรมการข้าว พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจการกลุ่มนาแปลงใหญ่ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเกษตร

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-08-18 16:07:34

อ่านต่อ...
Sample project image

นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้นายสหรัฐ คุมพล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ

ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-08-18 16:01:13

อ่านต่อ...
Sample project image

นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้นายสหรัฐ คุมพล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ

ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว ร่วมกับ นาย กฤษฎิน คำตัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-08-18 15:52:15

อ่านต่อ...
Sample project image

นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้นายสหรัฐ คุมพล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ

ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าวขอนแก่น ณ จังหวัดขอนแก่น

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-08-18 15:07:32

อ่านต่อ...
Sample project image

นายสุรชัย สุดสาคร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565

โดย นางสาววัชราภรณ์ พวงแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ ของศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-08-16 13:48:33

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชาสัมพันธ์โครงการขยายผลทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2566

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.ได้จัดทำโครงการขยายผลทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-08-16 10:17:39

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนสิงหาคม 2565

วารสารใบธงเดือนสิงหาคม 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-08-05 14:34:37

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนกรกฎาคม 2565

วารสารใบธงเดือนกรกฎาคม 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-07-18 13:01:12

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนมิถุนายน 2565

วารสารใบธงเดือนมิถุนายน 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-06-06 11:31:32

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนพฤษภาคม 2565

วารสารใบธงเดือนพฤษภาคม 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-05-06 13:25:14

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนเมษายน 2565

วารสารใบธงเดือนเมษายน 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-04-05 13:41:39

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนมีนาคม 2565

วารสารใบธงเดือนมีนาคม 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-04-05 13:38:47

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วารสารใบธงเดือนกุมภาพันธ์ 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-02-14 14:58:06

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนมกราคม 2565

วารสารใบธงเดือนมกราคม 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-02-14 14:50:05

อ่านต่อ...
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ลิงค์ที่น่าสนใจ