ประชาสัมพันธ์


Sample project image

นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้นายทวีวัฒน์ ไชยวีระ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววริศรา ทรัพย์เกษม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ร่วมรับชมการสาธิตการใช้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลสถานีค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-11-14 08:50:00

อ่านต่อ...
Sample project image

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนน 2565 นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

ได้มอบหมายให้นายวีรชาติ สุขรัตนไชยกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-11-09 09:26:51

อ่านต่อ...
Sample project image

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ขอเชิญร่วมทำบุญ "ครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ ปีที่ 52

กับวัดพระบาทน้ำพุ"เพื่อรับบริจาคสำหรับผู้สนใจร่วมทำบุญ วัดพระบาทน้ำพุร่วมกับสหกรณ์ฯ

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-11-01 11:26:19

อ่านต่อ...
Sample project image

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ขอแสดงความยินดี กับน้องๆ เยาวชนยเกษตรกรมการข้าว JAEC รุ่นที่ 39 ที่สำเร็จการฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

นายพงศกร เบียดนอก และนางสาวสุนัฐชา สลัยรัมย์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC) รุ่นที่ 39 ประจำปี 2564 มีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทย

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-10-31 16:07:53

อ่านต่อ...
Sample project image

รับสมัครเยาวชนเกษตรเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพื้นฐานการเกษตรและภาษาญี่ปุ่น

โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น (JAEC) 2566

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-10-27 15:28:58

อ่านต่อ...
Sample project image

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมการข้าว ร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมการข้าว

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-10-26 09:28:57

อ่านต่อ...
Sample project image

อธิบดีกรมการข้าว ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปผลและวางแผนดำเนินงานโครงการตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2565

ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565 ณ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-09-26 16:33:05

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ได้มอบหมายให้นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันกำจัดศัตรูข้าวและภัยธรรมชาติ

ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติและการระบาดศัตรูข้าว และโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-09-23 16:07:10

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนกันยายน 2565

วารสารใบธงเดือนกันยายน 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-09-14 14:25:05

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนสิงหาคม 2565

วารสารใบธงเดือนสิงหาคม 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-08-05 14:34:37

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนกรกฎาคม 2565

วารสารใบธงเดือนกรกฎาคม 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-07-18 13:01:12

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนมิถุนายน 2565

วารสารใบธงเดือนมิถุนายน 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-06-06 11:31:32

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนพฤษภาคม 2565

วารสารใบธงเดือนพฤษภาคม 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-05-06 13:25:14

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนเมษายน 2565

วารสารใบธงเดือนเมษายน 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-04-05 13:41:39

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนมีนาคม 2565

วารสารใบธงเดือนมีนาคม 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-04-05 13:38:47

อ่านต่อ...
Sample project image

วารสารใบธงเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วารสารใบธงเดือนกุมภาพันธ์ 2565

โดย : สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว วันที่ 2022-02-14 14:58:06

อ่านต่อ...
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ลิงค์ที่น่าสนใจ