สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางสำหรับจ้างเหมาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 แบบออนไลน์
  •   2022-01-25 15:51:32    139     0