สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดเครื่องสีข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2022-03-04 15:40:44    108     0