สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565
  •   2022-03-17 15:15:52    141     0