นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมการข้าว ร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล


    เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมการข้าว

   

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์​ อธิบดีกรมการข้าว
นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมการข้าว ร่วมทำพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมการข้าว

        โอกาสนี้นายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิต ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เข้าร่วมพิธีถวายพระราชกุศลในครั้งนี้