สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ขอเชิญร่วมทำบุญ "ครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ ปีที่ 52


    กับวัดพระบาทน้ำพุ"เพื่อรับบริจาคสำหรับผู้สนใจร่วมทำบุญ วัดพระบาทน้ำพุร่วมกับสหกรณ์ฯ

   

     ขอเชิญร่วมทำบุญ "ครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ ปีที่ 52 กับวัดพระบาทน้ำพุ"เพื่อรับบริจาคสำหรับผู้สนใจร่วมทำบุญ วัดพระบาทน้ำพุร่วมกับสหกรณ์ฯ

         ร่วมทำบุญได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา พหลโยธิน 39 ชื่อบัญชี ร่วมทำบุญวันครบรอบ 52 ปี สหกรณ์ เลขที่บัญชี 039-0-55067-1

           สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ขออนุโมทนาบุญ กับสมาชิกทุกท่านที่ร่วมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ปีที่ 52 กับวัดพระบาทน้ำพุ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษา สมาชิกและครอบครัว ให้มีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป